Tải xuống

Tải phần mềm SMSLive

Bản cài đặt (EXE)

 • Cài đặt với đầy đủ tính năng
 • Lưu trử trực tuyến
 • Lưu trử nội bộ
 • Hỗ trợ mọi hệ điều hành Window

Tải SMSLive

CÁCH CÀI ĐẶT PHẦN MỀM SMS LIVE

TRƯỚC KHI CÀI ĐĂT PHẦN MỀM SMS LIVE, CẦN ĐẢM BẢO PHẦN CỨNG MÁY TÍNH CỦA BẠN ĐẠT ĐƯỢC CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN SAU ĐÂY

 • Bộ vi xử lý từ 1 Gigahertz(GHz) trở lên.
 • RAM từ 2 Gigahertz(GHz) trở lên.
 • Dung lượng ổ cứng từ 1 Gigabytes(1.GB) trở lên.
 • Màng hình có dô phân giải từ 1028x768.

BÊN CẠNH ĐÓ, ĐỀ CHẠY ĐƯỢC PHẦN MỀM SMS LIVE, MÁY TÍNH CỦA BẠN CẦN ĐƯỢC CUNG CẤP

 • Hệ điều hành từ windows XP SP3 trở lên
 • Microsoft.Net Framework 4.0.
 • Gói Microsoft Report Viewer 2010 có thể phân phối lại để in tài liệu
 • Trình tạo Báo cáo 2.0 (nếu bạn muốn tự thay đổi định dạng báo cáo)